Kritisk sårbarhet i VMware Aria Operations for Networks (uppdaterad 2023-09-04)

VMware har publicerat säkerhetsuppdateringar som hanterar flera sårbarheter i Aria Operations Networks, varav en är kritisk (CVE-2023-34039) och har en CVSSv3-score på 9.8 [1].

Ett lyckat angrepp möjliggör för en angripare med nätverksaccess att kringgå SSH-autentisering för att komma åt Aria Operations for Networks CLI.

Uppdatering 2023-09-04

Proof-of-concept-kod för sårbarheten har publicerats. [2]

Påverkade produkter

VMware Aria Operations for Networks 6.x

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att uppdatera sårbara produkter så snart det är möjligt. 

Källor

[1] https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2023-0018.html
[2] https://summoning.team/blog/vmware-vrealize-network-insight-rce-cve-2023-34039/