Kritisk sårbarhet i filöverföringsprogrammet Moveit

CERT.se som är en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmanar IT-administratörer att omedelbart vidta åtgärder. Sårbarheten gör att Moveit kan användas för SQL-injection vilket i värsta fall kan leda till att angriparen kan ta kontroll över datorn eller servern.

Möjligt att placera bakdörr

Ett flertal rapporter varnar för en kritisk sårbarhet i MOVEit Transfer. [1,2,3]

Sårbarheten (CVE-2023-34362) innebär att en oautentiserad angripare kan utföra en SQL-injektion och få förhöjda rättigheter för att sedan kunna köra skadlig kod på systemet (RCE). När detta är gjort är det möjligt för angriparen att plantera en bakdörr på det drabbade systemet, ett s.k. webshell. På så sätt kan en angripare mer eller mindre ta kontroll över den drabbade maskinen (och potentiellt sett även andra maskiner på samma nätsegment).

Indikationer finns redan att denna sårbarhet utnyttjas aktivt mot organisationer i Sverige. 

Rekommenderade åtgärder och säkerhetspatchar finns publicerade. [2]

Påverkade produkter

Sårbarheten påverkar följande produkter: [2]

MOVEit Transfer 2023.0.0
MOVEit Transfer 2022.1.x    
MOVEit Transfer 2022.0.x    
MOVEit Transfer 2021.1.x    
MOVEit Transfer 2021.0.x

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att uppdatera sårbara produkter där uppdatering finns tillgänglig. Där uppdatering inte finns tillgänglig ska systemet skiljas från internet för att förhindra otillbörlig åtkomst

Källor

[1] https://www.rapid7.com/blog/post/2023/06/01/rapid7-observed-exploitation-of-critical-moveit-transfer-vulnerability/
[2] https://community.progress.com/s/article/MOVEit-Transfer-Critical-Vulnerability-31May2023
[3] https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-moveit-transfer-zero-day-mass-exploited-in-data-theft-attacks/