Kraftig ökning av personer i storstädernas nöjesstråk under långhelgen

Tre:s jobb- och nöjesindikator visade en kraftig ökning av personer i stostädernas nöjesstråk på kvällstid under långhelgen.

Störst ökning skedde på Kungsportsplatsen i Göteborg där antalet människor ökade med hela 43 procent förra veckan jämfört med förrförra.

Jobb- och Nöjesindikatorn visar mobiltrafik under mars, april och maj i förändring mot normaltrafik i Tres nät. Index 100=normaltrafik före Corona.

Nöjesindikatorn, som mäter antalet människor kvällstid vid storstädernas mest populära nöjesstråk, ökade även i både Malmö och Stockholm. Vid Lilla Torg i Malmö ökade antalet människor i rörelse med 28 procent, upp på den högsta nivån sedan pandemin bröt ut. Vid Stureplan i Stockholm var ökningen inte lika stor men ändå tydlig, 9 procent.

– Under den gångna långhelgen ökade antalet människor i nöjesstråken markant under kvällstid, något som vi även såg tydligt under valborgshelgen för ett par veckor sedan. Kungsportsplatsen i Göteborg sticker ut med en ökning på hela 43 procent förra veckan jämfört med förrförra, säger Mårten Lundberg kommunikationsdirektör på Tre Sverige.

Som en följd av långhelgen och att många var lediga sjönk jobbindikatorn i samtliga städer, med extra tydliga nedgångar under torsdagen och fredagen. Vid Centralstationen i Stockholm minskade antalet människor morgontid med 21 procent. Motsvarande minskningar för Centralstationerna i Göteborg och Malmö var 11 procent och 17 procent.

Till Tre:s jobb- och nöjesindikator