Gemensamt myndighetsmeddelande:

Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset uppmanar svenska myndigheter till flera åtgärder.

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

  • Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
  • Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

UD avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *