FoHM och Regionerna kraftsamlar för att undvika en tredje smittvåg

FoHM (Folkhälsomyndigheten) och landets 21 regioner kraftsamlar nu för att om möjligt undvika en tredje smittvåg av covid-19. I flera regioner har antalet smittade ökat vilket medfört att vården återigen fått en ökning av patienter som kräver olika nivåer av slutenvård och högspecialiserad IVA-vård.

Samtidigt tyder alltmer på att den brittiska mutationen av covid-19 håller på att ta över som den dominerande varianten. Även om inget tyder på att den är farligare så verkar den smitta lättare. Det tillsammans med att sportlovsveckorna avlöser varandra i olika delar av landet gör att oron är stor för en tredje smittvåg hos FoHM och regionernas smittskyddsläkare.

Nya regionala rekommendationer

I flera regioner inför man nu rekommendationer om att alltid (alla tider på dygnet) bära munskydd i kollektivtrafiken, på platser där trängsel kan uppstå och vid besök på vårdcentraler, butiker och gallerior. Man bör också bära munskydd inomhus när man träffar eller umgås med personer som man inte känner eller som inte tillhör en social bubbla.

Regeringen aviserar nya åtgärder

Regeringen har aviserat att man kommer att besluta om nya och mer ingripande åtgärder för att minska smittspridningen. Exakt vad dessa åtgärder kommer att bli är återstår att se. Samtidigt meddelade regeringen idag att företagen även kommer att kunna söka omställningsstöd arbetsgivaromkostnader förutom kompensation för förlorad omsättning.

Nya regionala rekommendationer i Region Stockholm

Inget bra läge att slappna av – Region Skåne

Regionala rekommendationer i Västra Götaland från 17 februari