Flera vårdcentraler i västra Götaland påverkade av IT-attack mot IT-leverantören Advanina

Runt middagstid började komma in rapporter om att IT-leverantören Advania drabbats av ett IT-haveri. Senare framkom att IT-haveriet istället är en pågående IT-attack. Det verkar främst vara vårdcentraler i Boårsområdet som är drabbade. Flera av vårdcentralerna tillhör vårdgivaren Praktikertjänst.

Vårdcentralen Herkules meddelar på sin hemsida att IT-leverantören Advania är utsatta för ett IT-angrepp. Vårdcentralen är stängd med personal finns kvar för att ta hand som patienter som inte kan vänta med sitt vårdbehov.