Brand och explosion i äventyrsbadet Oceana vid Lisebergs nöjespark

Vid 10-tiden idag, på förmiddagen, inträffade en brand som snabbt ledde till en eller flera kraftfulla explosioner med följd att stora delar av äventyrsbadet Oceana exploderade. Nöjesbadet rent formellt fortfarande tillhör byggbolaget NCC skulle om bara några veckor överlämnas till beställaren Lisebergs Nöjesfält. Minst 22 personer har behövt uppsöka sjukvården och en person som arbetade inne på projektet är anmäld som försvunnen.

Branden är en de värsta som drabbat den här typen av äventyrsbad. Flera experter säger att branden mycket ovanlig kanske unik. På filmer som privatpersoner tagit ser man först en mindre brand vid rutschbaneanläggningen med öppna lågor för att sedan plötsligt explodera.

Möjliga förklaringar till de våldsamma explosionerna blir i nuläget spekulationer. En teori är att branden i vattenrutschkanan gjorde att hela röret som utgjorde attraktionen blev som en skorsten som snabbt fyllde upp hela badhallen med tjock fet rök. När de mycket heta brandgaserna till sist antändes inträffade våldsamma explosioner som blåste ur delar av anläggningen. En annan teori är att byggmateriel och utrustning började brinna för att sedan sprida sig okontrollerat i stora delar av nöjesanläggningen.

En massiv räddningsinsats från hela Storgöteborg dirigerades till platsen liksom polis- och sjukvårdsresurser. Räddningsledaren beslutade också om att utfärda ett VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) på grund av den mycket giftiga och obehagliga röken. VMA:t drogs senare tillbaka medan räddningstjänsten jobbade med oförminskad styrka för att förhindra att andra byggnader skadades av branden.

Enligt räddningsledaren kommer insatsen att pågå hela natten mot tisdagen och dagen. Branden är en så kallad konstruktionsbrand vilket gör att den är svår att hantera. Det råder också rasrisk vilket begränsar räddningstjänstens handlingsutrymme att söka igenom byggnaden. I nuläget är branden begränsad till nöjesanläggningen och bedöms inte kunna sprida sig till närliggande byggnader.

En olycksorsakasutredning kommer att påbörjas och polisen rubricerar av utredningstekniska skäl i nuläget händelsen som grov allmänfarlig vårdslöshet.

Våldsam brand i Oceana vid Liseberg i Göteborg (GP)

Man saknas efter branden i Göteborg (Sveriges Radio P4 Göteborg)