Domstolsanställd anhållen misstänkt för grovt sekretessbrott

En domstolsanställd vid Attunda tingsrätt norr om Stockholm anhölls på onsdagen av åklagare som misstänkt för grovt sekretessbrott. En teknisk undersökning har gjorts på den anhållnes arbetsplats. Poliser på Särskilda åklagarkammaren, som utreder brott där bl a domstolsanställda och poliser misstänks för brott handlägger fortsatt utredningen, direktiv från åklagaren i ärendet.

Domstolspersonal hanterar en stor mängd sekretessbelagd information som t ex beslut om hemlig avlyssning och andra hemliga tvångsåtgärder. Därför är misstankarna, om de leder till åtal och fällande dom, ytterst allvarliga för tilliten till domstolsväsendet. Ärendet är ovanligt då misstankarna rör sig om ett grovt sekretessbrott.

Åklagarmyndighetens pressmeddelande om anhållandet