Beteendeförändringar hos svenska folket i coronas spår

Beteendeförändringarna hos svenska folket består, det visar den senaste attitydundersökningen som MSB låtit Kantar Sifo utföra. Nästa hela befolkningen fortsätter med ett förändrat beteende med anledning av coronapandemin. Framför allt fortsätter man tvätta händerna och följa nyhetssändningarna mer än vanligt.

Minskad fysisk kontakt

De beteendeförändringar folk främst gör står sig sedan tidigare mätningar (tvätta händerna oftare och noggrannare, undviker att skaka i hand, följer nyheterna mer än vanligt), men vi kan notera att folk minskar sociala aktiviteter utanför hemmet i högre utsträckning än tidigare och att de verkar undvika att pussas och kramas i något högre grad (snitt på 51 procent över hela mätperioden, jämfört med ett snitt på 59 procent under senaste veckan). Dessutom sjunker procentandelen som följt nyheterna mer än vanligt från som högst 70 procent till 63 procent. Snittet ligger dock ganska stadigt, nu på 67 procent.

  • Tvättat händerna oftare eller mer noggrant (86 procent)
  • Undvikit att skaka hand (85 procent)
  • Följt nyheterna mer än vanligt än vanligt för att få information om.. (67 procent)
  • I mindre utsträckning deltagit i sociala aktiviteter (69 procent)
  • Använt handsprit, exempelvis handdesinfektionsmedel, (60 procent)

Fortfarande oro för ekonomi och sjukvård

De orosmoment i undersökningen som toppar är desamma som tidigare:

  • Att arbetslösheten ska öka (87 procent)
  • Att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem (87 procent)
  • Hur våra välfärdssystem ska klara av effekterna av coronaviruset (72 procent)
  • Att sjukvården inte har kapacitet att omhändertar mig/mina anhöriga (63 procent)
  • Värdet på mina besparingar sjunker (55 procent)

60 procent av de som svarat på enkäten menar att de åtgärder som genomförts i Sverige för att begränsa spridningen av corona är väl avvägda mellan landets hälsa och landets ekonomi.

69 procent ser mycket ljust eller ljust på framtiden baserat på hur vi globalt lyckas med att hantera coronasmittan.

Sannolikhet att bli sjuk

Sannolikheten för att bli smittad upplevs fortfarande som högst av de yngre åldersgrupperna (18-29; 57 procent och 30-49; 58 procent) jämfört med 25 procent i åldersgruppen 65-79 som tror det är sannolikt.

På MSB:s webbplats finns Kantar Sifo-undersökningen i sin helhet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *