Större jordras vid E6 i höjd med Stenungsund – omfattande påverkan

Uppdaterad: CET: 00.10 – 2023-09-26

Ett större ras inträffade natten mot lördagen vid E6 i höjd med Stenungsundsmotet. Larmet inkom klockan 01.48 till räddningstjänsten som skickade en stor mängd resurser. Minst fyra personer har förts till sjukhus efter att tre bilar och en buss kört ner i det slukhål som bildades i vid raset.

I området ligger bland annat en hamburgerrestaurang och en bensinmack som nu ingår i det skreddrabbade området. Det finns också flera mindre vägar och mindre antal villafastigheter i området. Enligt räddningstjänsten är av dessa utrymda. Den drabbade området uppskattas till minst mellan 300-500 meter i diameter.

Både Trafikverket och polisen beskriver konsekvenserna av raset kommer att leda till mycket omfattande trafikstörningar eftersom trafiken behöver ledas om till mindre vägar. Särskilt påtagligt kommer det att bli för den tunga trafiken som begränsas av regler gäller för det mindre vägnätet. Avstängningen av E6 och mindre vägar i området kommer att bestå under en längre tid. Förmodligen handlar det om flera månader eftersom allt behöver byggas upp från grunden. Representanter från Räddningstjänsten, polisen, Stenungsunds kommun, Trafikverket och Statens Geotekniska Institut (SGI) har under lördagen inspekterat rasområdet. Undersökningarna kommer att fortsätta ytterligare en tid.

Polisen inledde en förundersökning gällande misstanke om grov allmänfarlig ödeläggelse. På måndagen övertog en miljöåklagare utredningen samt ändrade brottsrubriceringen till att gälla misstanke om miljöbrott. I området för lerskredet har det pågått sprängningar för en ny företagspark. På platsen har också mycket stora schaktmassor deponerats. Det finns en obekräftad teori om att dessa schaktmassor bidragit till lerskredet.

Räddningstjänsten i Storgöteborgs pressmeddelande

Delar av vägbanan på E6 i höjd med Stenungsundsmotet har rasat (Stenungsunds kommun)

Pressmeddelande Statens Geotekniska Institut (SGI)

Uppdaterad information från Stenungsunds kommun

Trafiken.nu Göteborg – information om alternativa färdvägar

Karta: Trafikverket