Kritisk sårbarhet i FortiNAC

Fortinet har publicerat en uppdatering till en sårbarhet som möjliggör att fjärrköra skadlig kod (RCE, Remote Code Execution) i FortiNAC. [1]

Sårbarheten kan utnyttjas genom att skicka ett speciellt utformat paket till TCP-port 1050. En angripare kan sedan fjärrköra skadlig kod på systemet. NIST har gett sårbarheten beteckning CVE-2023-33299, och anger nivån till 9.6 på CVSSv3-skalan. [2]

Påverkade produkter

FortiNAC version 9.4.0 till 9.4.2
FortiNAC version 9.2.0 till 9.2.7
FortiNAC version 9.1.0 till 9.1.9
FortiNAC version 7.2.0 till 7.2.1
FortiNAC 8.8 alla versioner
FortiNAC 8.7 alla versioner
FortiNAC 8.6 alla versioner
FortiNAC 8.5 alla versioner
FortiNAC 8.3 alla versioner

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar att uppdatera sårbara produkter så snart det är möjligt. 

Källor

[1] https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-23-074
[2] https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-33299