EU-kommissionen har fattat beslut om adekvat skyddsnivå för USA –

I dag har EU-kommissionen fattat beslut om adekvat skyddsnivå för USA.

Beslutet innebär att överföringar som sker till organisationer som omfattas av ”EU-US Data Privacy Framework” nu kan ske utan att lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardavtalsklausuler, behöver vidtas enligt artikel 46 i dataskyddsförordningen.

En överföring som stödjer sig på ett adekvansbeslut behöver inte heller kompletteras av ytterligare skyddsåtgärder.

Oklarheter kvarstår för offentliga aktörer

Trots överenskommelsen mellan EU-kommissionen och USA kvarstår oklarheter i den praktiska rättstillämpningen av avtalet. För kommuner, regioner och statliga myndigheter kommer osäkerheten att om avtalets rättsliga ställning i medlemsländerna att leda till en fortsatt stram tillämpning av bl a artikel 46. Troligtvis behöver beslutet om en ny adekvat skyddsnivå att behöva prövas rättsligt i högsta instans.

Dataskyddsjurist hotar med rättslig prövning

En av USA:s ledande dataskyddsjurister Max Shreams uppger att han är mycket kritisk till avtalet som han menar kan öppna för massövervakning av amerikaner i USA. Han förväntar sig vidare att avtalet kommer att prövas rättsligt av en domstol.

Läs mer om Adekvat. skyddsnivå

Pressmeddelande från EU-kommissionen