Uppdrag och samarbeten

Intresserade av samarbete eller rådgivning?

Jag har ett relativt stort kontaktnät. Det tillsammans med min långa erfarenhet av branschen gör att ett samarbete med mig bli fruktsamt för båda parter. Jag åtar mig såväl kortare som längre uppdrag. I rollen ”rådgivare” ser jag även traditionella konsultuppdrag där jag går in och fungerar som en inhyrd resurs i er organisation.

Uppdrag som jag åtar mig

 • Kommunikatör inom blåljusverksamhet
 • Kriskommunikatör
 • Presstalesperson
 • Webbredaktör
 • Fotograf
 • Utbildning/lärare
 • Föreläsare
 • Moderator
 • Research
 • Strategisk och/eller taktisk rådgivare i krishantering och kriskommunikation (avser främst pågående händelser)
 • Kravhantering vid utveckling av metoder och exempelvis IT-stöd för krishantering och kriskommunikation
 • Expert i frågor samhällets krishantering och blåljusverksamhet (främst hur olika myndigheter samverkar och interaktionen mellan dem, ansvarsområden, gränsdragningar och gällande lagstiftning).
 • Informationssäkerhet, Cybersäkerhet och IT-säkerhet
 • CISO (utredningsledare, informations / Cyber-forensiker)
 • Utredningar av olika slag (Due Diligence, leverans-och kvalitetsuppföljningar m m)