UD avråder från resor till Hubeiprovinsen i Kina

UD avråder nu från icke nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina som är drabbat av Coronavirusutbrottet.

UD har olika nivåer på sin avrådan. I det här fallet gäller avrådan icke nödvändiga resor, vilket innebär turistresor och liknande. UD kan också avråda från alla resor, vilket innefattar även arbetsresor. Läs mer om vad som gäller vid reseavrådan genom att följa länken nedan.

Krisinformation.se

Myndigheterna om det nya Coronaviruset

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina. Enligt Folkhälsomyndigheten är sannolikheten låg att det nya coronaviruset, 2019-nCoV, kommer att spridas i Sverige. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Utbrottet har sitt ursprung i staden Wuhan i centrala Kina men fall har upptäckts även i andra länder. Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg, men i och med det omfattande resandet i världen går det inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet. Folkhälsomyndigheten har metoder på plats som i så fall gör det möjligt att snabbt ställa diagnos. Folkhälsomyndigheten har sammanställt svar på vanliga frågor om sjukdomen.