AI-företag förutsåg coronautbrottet

Sveriges Radios Ekonomiekot Extra berättar idag om ett ett kanadensiskt hälsoövervakningsföretag som använder Artificiell Intelligens (AI) för att samla in, sammanställa och analysera hälsodata på internet. De kunde redan i slutet på december förra året varna för ett möjligt större utbrott av coronavirus i Kina och dess grannländer.

Varningarna kunde grundas på att bolaget BlueDots AI-program som analyserade mängder av texter som handlade om sjukdomsutbrott av coronavirus. Kunderna varnades och kunde då vidta åtgärder för att höja sin beredskap och minimera eventuella skadeverkningar i verksamheten.

En del menar att de nationella smittskyddsmyndigheterna och WHO arbetar med för gamla verktyg. Genom att kombinera AI med maskininläsning skulle man snabbare kunna se stora sjukdomsutbrott och därmed tidigare kunna skydda riskgrupper och befolkningen i allmänhet vilket i sin tur kan minska påfrestningarna på samhället.

Källa: Ekonomiekot Extra

Länkar

BlueDot

SAS Institute

UD begär stöd av MSB för evakuering av svenskar i Wuhan

MSB har under torsdagskvällen fått en begäran från UD om att bistå i samband med en assisterad hemresa för svenskar från Wuhan i Kina. UD efterfrågar stöd för att säkerställa informationsutbyte till berörda aktörer i Sverige samt personal med smittskyddskompetens.

På Krisinformation.se kan allmänheten hitta bekräftad information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet. 

Mer information om MSB:s arbete 

Uppdatering från Folkhälsomyndigheten om nytt utbrott av Coronavirus

27 januari

UD avråder från icke-nödvändiga resor till Hubeiprovinsen

Utrikesdepartementet avråder nu från icke-nödvändiga resor till provinsen Hubei i Kina eftersom de kinesiska myndigheternas spridningsreducerade åtgärder kan påverka resor inom Kina. Folkhälsomyndigheten och WHO gör bedömningen att utbrottet av 2019-nCoV inte behöver leda till restriktioner vad gäller resor, men detta baserar sig alltså enbart på risken för smitta. I dagsläget talar det mesta för att nära kontakt mellan personer krävs för att viruset ska kunna smitta. UD:s bedömning baserar sig på en bredare bedömning av situationen. UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig.

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s senaste sammanställning (den 27 januari) har mer än 2 800 fall av det nya coronaviruset 2019-nCoV diagnostiserats och ett 80-tal personer avlidit med infektionen.

Läs mer på ECDC:s webbplats.

Enligt WHO:s senaste rapport (den 26 januari) har mer än 2000 fall av det nya coronaviruset 2019-nCoV diagnostiserats och ett 50-tal personer avlidit med infektionen.

De allra flesta fall har konstaterats i Wuhan. Fall har även bekräftats hos resenärer från Wuhan i andra delar av Kina samt i bland annat Thailand, Japan, Sydkorea, Singapore och Australien. Fall har också nyligen rapporterats från Frankrike och USA. I Vietnam har en person insjuknat efter nära kontakt med en familjemedlem som varit i Wuhan.

Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. De fall som har upptäckts i städer och länder utanför Wuhan är en god indikation på en hög uppmärksamhet.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer fortfarande risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället som mycket låg. Enstaka fall kan dock upptäckas i landet, liksom nyligen skett i bl.a. Frankrike.

Vid frågor från hälso- och sjukvården avseende diagnostik av patienter med misstänkt Wuhan-coronavirus hänvisas till Klinisk mikrobiolog i beredskap, se kontaktruta.

UD avråder från resor till Hubeiprovinsen i Kina

UD avråder nu från icke nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina som är drabbat av Coronavirusutbrottet.

UD har olika nivåer på sin avrådan. I det här fallet gäller avrådan icke nödvändiga resor, vilket innebär turistresor och liknande. UD kan också avråda från alla resor, vilket innefattar även arbetsresor. Läs mer om vad som gäller vid reseavrådan genom att följa länken nedan.

Krisinformation.se

Myndigheterna om det nya Coronaviruset

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina. Enligt Folkhälsomyndigheten är sannolikheten låg att det nya coronaviruset, 2019-nCoV, kommer att spridas i Sverige. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Utbrottet har sitt ursprung i staden Wuhan i centrala Kina men fall har upptäckts även i andra länder. Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg, men i och med det omfattande resandet i världen går det inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet. Folkhälsomyndigheten har metoder på plats som i så fall gör det möjligt att snabbt ställa diagnos. Folkhälsomyndigheten har sammanställt svar på vanliga frågor om sjukdomen.