RAPS News omprövar närvaro på sociala media-plattformar

RAPS News har under en tid återgått till att ha en mer aktiv närvaro på sociala media-plattformar. Efter att under en tid ha utvärderat bl a Twitter och Instragram har vi beslutat att RAPS News ska ha fortsatt närvaro. Men då upphovspersonen bakom RAPS News har en roll inom regionsjukvården kommer vår närvaro att vara nedtonad. Bevakningen kommer i huvudsak att relatera till omvärldsbevakning som rör sjukvård, informationssäkerhet och dataskydd. Kommentarerna på sociala media-plattformar är alltid privata och berör inte verksamhetsfrågor som har med upphovspersonens tjänstgöring att göra.

När det gäller hemsidan kommer tills vidare ingen nyhetsuppdatering att göras.