RAPS News omprövar närvaro på sociala media-plattformar

RAPS News har under en tid återgått till att ha en mer aktiv närvaro på sociala media-plattformar. Efter att under en tid ha utvärderat bl a Twitter och Instragram har vi beslutat att RAPS News ska ha fortsatt närvaro. Bevakningen kommer i huvudsak att relatera till omvärldsbevakning som rör sjukvård, informationssäkerhet och dataskydd. Kommentarerna på sociala media-plattformar är alltid privata och berör inte verksamhetsfrågor som har med upphovspersonens tjänstgöring att göra.

När det gäller hemsidan kommer tills vidare ingen nyhetsuppdatering att göras.