Smittspridningen fortsätter att stiga – fler slutenvårdas

Smittspridningen av covid fortsätter att stiga i Sverige och allt fler svårt sjuka får slutenvård. Totalt vårdas cirka 100 personer på IVA i hela landet och inbegriper även patienter med andra sjukdomar. I Folkhälsomyndighetens (FoHM) senaste statistikuppdatering registrerades 10.874 fall under det senaste dygnet. Det är det näst högsta antalet smittade en enskild dag sedan pandemin startade. Även om antalet IVA- och slutenvårdade är väsentligt lägre än vid samma tidpunkt förra året belastar den nuvarande smittspridningen i samhället sjukvården eftersom många vårdanställda just är hemma på grund av sjukdom.

Enligt Anders Tegnell, stadsepidemiolog hos FoHM, väntar man en topp av insjuknade i covid i mitten på januari. Han flaggar också för att det man kan komma att behöva införa ytterligare restriktioner för att dämpa samhällsspridningen. FoHM och de regionala smittskyddsmyndigheterna räknar med att den nya omikron-varianten kommer att dominera medan delta kommer att minska.

FoHM uppmanar allmänheten till försiktighet och att följa de rekommendationer och restriktioner utfärdats. De som ännu inte är vaccinerade skall snarast möjligt vaccinera sig. De som redan fått dos 1 och 2 bör så snart möjlighet ges fylla på med dos 3 om det gått minst 6 månader sedan man fick dos två.

FoHM betonar att det i slutändan är hur vi som enskilda individer beter oss som avgör hur pass hårda restriktioner som måste införas framöver.

Kraftig smittökning i nästan alla regioner

Vid dagens myndighetsgemensamma pressträff berättade Folkhälsomyndighten (FoHM) att man nu ser en kraftig smittökning i de båda covidvarianterna delta och omikron. Mest ökar omikronvarianten som verkar vara betydligt mer smittosam än tidigare varianter. Däremot finns det inget som tyder på att den ger mildare eller svårare sjukdom. FoHM berättade också att det är fler vaccinerade som avlider vilket beror på att de är de äldre och allra sköraste som blir så dåliga att de inte klarar sjukdomen trots både en och flera vaccindoser och påfyllningar.

Nya restriktioner införs den 23 december

Vid en pressträff på tisdagen presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten (FoHM) nya rekommendationer och restriktioner för att minska smittspridningen, och därmed belastningen på sjukvården. Bland annat rekommenderas alla som kan att arbeta hemifrån. Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster. Det påverkar till exempel nattklubbar, konserter och teatrar. 

Från och med den 23 december gäller följande:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och en meters avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster, oavsett vaccinationsbevis. 
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen ska fatta beslut om följande:

 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.
 • Krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.

Bakgrunden till de nya åtgärderna är bland annat den ökade smittsprdningen och belastningen på hälso- och sjukvården. 

Källa: Folkhälsomyndigheten (FoHM) / Krisinformation.se

Ansträngt läge i sjukvården – flera sjukhus i stabsläge

Läget i sjukvården är nu åter ansträngt och flera sjukhus har gått upp i stabsläge. Det som vårdas i slutenvård eller IVA är såväl yngre som äldre patienter med covid eller influensa. FoHM meddelar att det kan bli aktuellt med att införa steg 2 i den handlingsplan som myndigheten tagit fram för att begränsa smittspridningen.

Brott misstänks i samband med svår fartygsbrand utanför Göteborg

Polis och åklagare misstänker brott i samband med den dramatiska brand som pågått på fartyget  Almirante Storni i vid Vinga utanför Göteborg sedan i lördags. Brottsmisstankarna rör allmänfarlig vårdslöshet alternativt allmänfarlig ödeläggelse. Misstankarna bygger på tidiga uppgifter och på iakttagelser i samband med branden. Åklagaren är övertygad om att branden inte startade av en olyckshändelse utan på grund av en brottslig vårdslöshet eller avsiktlig handling. De 17 besättningsmedlemmarna ska med hjälp av Kustbevakningen höras upplysningsvis.

Brottsmisstanke

Fartyget som är ca 140 meter långt har en last med trävirke. Branden startade av någon anledning i fören. Kustbevakningen ville redan tidigt evakuera besättningen på fartyget vilket befälhavaren ombord vägrade med hänvisning till att han behövde manskapet för att kunna släcka branden. Allt mer resurser har tillförts för att försöka få branden under kontroll. Trots det har situationen förvärrats för var dag som gått. Trots att mängder med vatten sprutats på lasten har man kunnat se att värmeutvecklingen ökar och sprider sig i lasten. Vädret har också varit mycket dåligt de senaste två dygnen vilket har komplicerat brandsläckningsarbete. Situationen är nu så allvarlig att fartyget riskerar att sjunka på grund av nedisning.

Akut situation

Sent på eftermiddagen meddelade Transportstyrelsen och Kustbevakningen att fartyget skall bogseras till Göteborgs hamn. Ett formellt beslut väntas på fredag morgon. Något som vd:n för Göteborgs hamn motsatt sig eftersom man anser att det kan utgöra en stor risk för verksamheten i hamnen och för allmänheten. Göteborgs hamn är Sveriges viktigaste importhamn och att ha ett kraftigt brinnande lastfartyg skulle kunna medföra störningar i hamnens verksamhet. Sent på torsdagskvällen begärde befälhavaren hos Transportstyrelsen att få gå till nödhamn. Just nu görs en resursuppbyggnad hos bl a räddningstjänsten och Kustbevakningen för att kunna hantera räddningsarbetet i hamn.

Fartygsbranden är en av de allvarligaste och mest komplexa i modern tid som Kustbevakningen och räddningstjänsten hanterat till havs. Om fartyget sjunker riskeras stora miljöskador.

Källor: Göteborgs-Posten, SVT Väst och Twitter

Cecilia Uneram ny förbundsdirektör för Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF)

Cecilia Uneram har utsetts till ny förbundsdirektör för Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF). Cecilia har en lång karriär inom räddningstjänsten och är bl a brandingenjör med examen från Lunds Tekniska Högskola och räddningstjänstutbildning. Hon har även varit marknads- och kommunikationschef för Brandskyddsföreningen samt ambassadör för Mötesplats Samhällssäkerhet. Cecilia har de senaste åren drivit konsultverksamhet i eget bolag. Parallellt har hon haft fler internationella uppdrag för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Hon tillträder tjänsten som förbundsdirektör den 3 januari 2022.

Länk till SBFF pressmeddelande

Svårbedömt om nya omikron-varianten och dess påverkan lokalt, regionalt och globalt

Buden om vad den nya varianten av covid-19, omikron, kommer att få för påverkan på människor och samhället duggar tätt just nu. Olika experter uttalar sig och får beroende på hur sensationell eller kontroversiell deras gissning är stort mediautrymme, framför allt i kvällspressen.

Det är ingen tvekan om att vi just nu har ett stor underskott på information och data om omikron. Om vi redan nu kunde se in i framtiden hur det kommer att bli om två till tre veckor så det det vara otroligt mycket värt. Det är inte möjligt och därför bygger vi olika hypoteser om den framtida utvecklingen. Och dessa hypoteser ligger till grund för de åtgärder som regeringar på förslag från myndigheterna beslutar om.

Det är ingen liten uppgift att ställas inför eftersom analysen inbegriper parametrar som var för sig och sammantaget är osäkra. Det skapar en mycket komplex situation eftersom vi inte har något facit för den nya varianten – än. Vad ska man då tro om den nya varianten?

Just nu vet vi att de som är vaccinerade med 2 eller 3 doser har störst möjligheter att undvika svår sjukdom i covid. Det gäller oavsett vilken av de kända varianterna vi talar om. Vi vet också att de som är ovaccinerade är kraftigt överrepresenterade i svår sjukdom som kräver slutenvård eller IVA. De som just nu drabbas av smittan är ovaccinerade barn. De sprider smittan till vuxna. I statistik från Folkhälsomyndigheten (FoHM) kan man se att risken för svår sjukdom för deltavarianten är 7 gånger högre för ovaccinerade än för vaccinerade. Det är också relativt unga personer som vårdas på IVA.

Vi vet också att smittorisken minskar om man stannar hemma vid minsta förkylningssymtom, tvättar händer ofta, jobbar hemma, håller avstånd och testar sig vid misstanke om luftvägssjukdom. Munskydd har visat sig vara effektivt när man befinner sig i trånga lokaler eller på en plats, t ex bussen, tåget eller taxin, där man befinner sig nära en annan människa.

Kommer omikron att ta över? Kommer den att vara mer framgångsrik att sprida sig än tidigare varianter? Inom någon eller några veckor kommer vi att veta. Tills dess är det viktigt att ta varningssignalerna på allvar genom att ta ansvar för att inte sprida smittan vidare. Är du ovaccinerad – vaccinera dig. Har du fått en eller två vaccinsprutor se då till att du även får den andra och tredje så snart den finns tillgänglig för din åldersgrupp eller riskgrupp. Det är också bra att bygga på skyddet med det årliga influensavaccinet och vaccin mot pneumokocker (lunginflammation).

Smittspridningen ökar – skärpta restriktioner kan införas nästa vecka

Smittspridningen av covid-19 ökar kraftigt, både av deltavarianten och den nya muterade omikron-varianten. Smittökningen sker visserligen från låga nivåer men ökningstakten är oroväckande hög, enligt Folkhälsomyndigheten (FoHM) , som nu överväger att föreslå regeringen skärpta restriktioner från och med nästa vecka. Exakt vilka åtgärder som kan bli aktuella beror på utvecklingen under veckan.

Det finns flera faktorer som påverkar bedömningen. Vi går nu in i en kallare årstid då virusinfektioner sprids lättare. Vi tillbringar mer tid inomhus och tillsammans med andra, platser som gör det lättare att bli infekterad av virus. Trots att många är vaccinerade är vaccinationsgraden ojämnt fördelad bland åldersgrupperna. De under 50 år har en lägre vaccinationsgrad än de äldre. Många lågutbildade och socioekonomiskt utsatta är mindre benägna att vaccinera sig än de med högre utbildning. Det är också de ovaccinerade som till övervägande del insjuknar och som i allt större utsträckning behöver slutenvård och IVA. Ett ökat antal dubbelvaccinerade har också smittats av de muterade delta- eller omikronvarianterna.

Vaccin bästa skyddet

FoHM gör också bedömningen att omikron kommer att spridas lättare och att fler infekterade kan få allvarligare sjukdom vilket i sin tur kommer att kräva slutenvård och IVA för de allra svårast sjuka. Äldre över 60 år, personer i riskgrupper och de som bor i SÄBO antas vara grupper som är i riskzonen för att utveckla allvarlig sjukdom i covid.

FoHM uppmanar alla som får erbjudande om vaccinering att så snart som möjligt ta emot erbjudandet. Man uppmanar också regionerna att snarast öka antalet tester och bygga ut vaccinationsmöjligheterna.

Vad du kan göra

 • Vaccinera dig!
 • Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom
 • Testa dig – i Stockholms län beställs testkit via appen Alltid öppet eller på 1177.
 • Håll avstånd
 • Tvätta händerna ofta
 • Distansarbeta om möjligt
 • Undvik resor med kollektivtrafik i rusningstid
 • Om du inte kan undvika trängsel – använd munskydd