Röd varning för kraftiga vindar och kraftigt snöfall i Västra Götaland – stora fara för befolkningen

För första gången sedan de nya varningssymbolerna infördes utfärdar nu SMHI röd varning för kraftiga vindar och kraftigt snöfall i Västra Götalands län. Varningen innebär en väderutveckling som kan utgöra stor fara för allmänheten och som kan orsaka skada på samhällsviktig infrastruktur eller allvarliga störningar i samhällsviktig service och samhällsviktiga funktioner. Även delar av Hallands, Jönköping och Kronobergs län omfattas av orange och gul vädervarning. Enligt SMHI kan det i dessa län falla mellan 10-15 centimeter snö.

Varningen gäller från onsdag den 1 december och väntas pågå till den 2 december. Som mest kan det falla mellan 30-40 centimeter snö. I kombination med hårda vindar varnas för snödrev och kraftig påverkan på samtliga trafikslag (väg, tåg och flyg). Även strömavbrott och avbrott i datakommunikationer kan inträffa.

Röd varning för kraftigt oväder i Västra Götalands län

SMHI:s vädervarning

Bekräftade fall av omikron-varianten av covid-19 i Sverige

Uppdaterad den 29 december, kl 23.55

Under eftermiddagen kom uppgifter om att Region Skåne har ett konstaterat fall av omikron, som är en variant av covid-19. Även Region Jönköping har två konstaterade omikron-patienter.

Fortfarande vet vi inte om omikronvarianten är mer farlig än den just nu i Sverige dominerande varianten delta. Enligt experterna kommer det att dröja ytterligare 2-3 veckor innan vi har mer pålitliga data om hur sjuka patienterna blir av varianten.

Länk till Folkhälsomyndighetens pressmeddelande

Pressmeddelande från Region Skåne: Ett fall av omikron i Region Skåne

Omikron skapar oro – det vet vi om den nya virusvarianten av covid-19

För några veckor sedan detekterades en ny mutation, Omikron, av covid-19. WHO har benämnt varianten, enligt Pangolin-klassificeringen, till B1.1.529, och har fått namnet omikron. WHO har klassificerat virusvarianten som av särskild betydelse. Viruset verkar vara den dominerande varianten i södra Afrika där flera hundra fall konstaterats den senaste dagarna. Resenärer som varit i regionen och som har testats har visat sig bära på den nya varianten, Fall har påträffats i bland annat Belgien, Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

Sverige

I Sverige har vi inte några konstaterade fall än men det är bara fråga om timmar eller dagar innan vi har de första fallen. Den nya varianten har orsakat oro på världens börser och fått regeringar och myndigheter att snabbt införa restriktioner och förbud. Även i Sverige har vaksamheten skärpts och Folkhälsomyndigheten (FoHM) har gett rekommendationer till dem som varit på resa i södra Afrika.

I nuläget vet vi inte hur virusvarianten kommer att påverka hur sjuk man blir i covid-19. I de konstaterade fallen har ovanliga symtom för covid-19 iakttagits. Symtomen verkar vara mildare än de som deltavarianten ger. Den ger inte heller smak- och luktbortfall. Däremot har flera uppvisat en mycket stor trötthet. Om dessa symtom gäller även för äldre som insjuknar i varianten vet man inte eftersom det inte finns något känt fall ännu. Vi vet inte heller hur de som är vaccinerade och de som haft genomgången infektion i de tidigare virusvarianterna av covid-19 kommer att reagera på omikron.

Forskarnas oro

Ett antal forskare och läkare har uttalat sig om den nya varianten men dessa uttalanden bygger än så länge på mycket begränsad data. Bedömningen från experterna är att det kommer att dröja 2-3 veckor innan man har så mycket data att man dra tillräckligt pålitliga slutsatser om omikrons farlighet.

Tills dess gäller de rekommendationer som hittills gällt sedan pandemin startade i mars 2020.

  • Stanna hemma vid misstanke om luftvägssymtom
  • Tvätta händerna noga
  • Håll avstånd
  • Använd munskydd
  • Jobba hemma om det är möjligt
  • Umgås bara med personer du känner väl och som är vaccinerade

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer här.