RAPS News tar över Twitterkontot Mötesplats Samhällssäkerhet

Under de kommande tre veckorna kommer RAPS News att ratta Mötesplats Samhällssäkerhets Twitterkonto. Vi kommer att bevaka ämnen och frågor som är intressanta för Mötesplats Samhällssäkerhet 2021 som i år blir digitalt. Eventet går den 23-24 mars och är fullspäckat med intressanta föreläsare och ryckande aktuella ämnen.

Kika gärna in och bli en av följarna på Twitter!

FoHM och Regionerna kraftsamlar för att undvika en tredje smittvåg

FoHM (Folkhälsomyndigheten) och landets 21 regioner kraftsamlar nu för att om möjligt undvika en tredje smittvåg av covid-19. I flera regioner har antalet smittade ökat vilket medfört att vården återigen fått en ökning av patienter som kräver olika nivåer av slutenvård och högspecialiserad IVA-vård.

Samtidigt tyder alltmer på att den brittiska mutationen av covid-19 håller på att ta över som den dominerande varianten. Även om inget tyder på att den är farligare så verkar den smitta lättare. Det tillsammans med att sportlovsveckorna avlöser varandra i olika delar av landet gör att oron är stor för en tredje smittvåg hos FoHM och regionernas smittskyddsläkare.

Nya regionala rekommendationer

I flera regioner inför man nu rekommendationer om att alltid (alla tider på dygnet) bära munskydd i kollektivtrafiken, på platser där trängsel kan uppstå och vid besök på vårdcentraler, butiker och gallerior. Man bör också bära munskydd inomhus när man träffar eller umgås med personer som man inte känner eller som inte tillhör en social bubbla.

Regeringen aviserar nya åtgärder

Regeringen har aviserat att man kommer att besluta om nya och mer ingripande åtgärder för att minska smittspridningen. Exakt vad dessa åtgärder kommer att bli är återstår att se. Samtidigt meddelade regeringen idag att företagen även kommer att kunna söka omställningsstöd arbetsgivaromkostnader förutom kompensation för förlorad omsättning.

Nya regionala rekommendationer i Region Stockholm

Inget bra läge att slappna av – Region Skåne

Regionala rekommendationer i Västra Götaland från 17 februari

En digital konferens och utställning med utgångspunkt i pågående pandemi –

Sverige har precis som andra länder världen över drabbats mycket hårt av pandemin. Globalt är covid-pandemin den svåraste och mest utmanande samhällskris som världen mött någonsin.

Utbrottet av Covid-19 prövar vår gemensamma förmåga att möta en storskalig kris och konsekvenserna av pandemins påfrestningar på samhälle och individ väntas prägla världen på alla områden och sektorer under lång tid framöver.

Med lokala, regionala och nationella perspektiv som grund lyfter vi erfarenheter från den pågående hanteringen av COVID-19, totalförsvarets utveckling och behov samt sårbarheter och lösningar för samhällets säkerhet i en allt mer polariserad värld.

RAPS News är en av mediaambassadörerna för Mötesplats Samhällssäkerhet den 23-34 mars. Mötesplatsen i år blir helt digital med mycket aktuella och populära föreläsare. Inte minst är vi glada över att en övervägande majoritet av föreläsarna är kvinnor.